MH

Aktualności

Wystawa "Alarm dla bioróżnorodności"

Wystawa "Alarm dla bioróżnorodności" - 1

Wystawa ,,Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia’’ jest elementem projektu o takim samym tytule, realizowanym przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” .  


Na wystawie prezentowane są rollupy przedstawiające m.in. aktualna mapę ochrony przyrody Podkarpacia, lokalizację Parków Narodowych, rezerwatów, obszarów natura 2000, i Centrów edukacji Ekologicznej, opis ważnych miejsc dla ochrony bioróżnorodności takich jak Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, rezerwaty przyrody wokół Rzeszowa, Arboretum w Bolestraszycach i storczykarnie w Łańcuckim Zamku, opis obszaru NATURA 2000 Środkowy Wisłok
z dopływami, informacje o cennych gatunkach Podkarpacia.


Projekt „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” współfinansowany jest Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Małych Grantów. Więcej o projekcie na http://www.ekoskop.rzeszow.pl/ oraz   http://www.alarmdlabio.pl/


Wystawa znajduje się na poziomie 0, w pobliżu restauracji Pizza Hut.