MH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:

 

Administratorem danych osobowych jest Develop Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

W strukturze Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Dane kontaktowe

adres e-mail:                     iodo@marma.com.pl

adres korespondencyjny: Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów z dopiskiem „Dane osobowe”

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

 • cele zapisywania i przechowywania plików cookies są opisane w zakładce Polityka Prywatności, podstawą przetwarzania Twoich danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), opisany w Polityce Prywatności, lub zgoda użytkownika ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 • celem przetwarzania danych Użytkowników zapisujących się do Newslettera jest przekazywanie informacji o promocjach, nowościach i informacji handlowych na podstawie zgody wyrażonej przez zapisanie i wysłanie swoich danych w formularzu Newslettera (art. 6 ust.1 lit.a RODO).

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Odbiorcy danych

 • podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Podmiot,
 • dostawcy usług IT
 • podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa

 

 

Okres przechowywania

 • dane Użytkowników zapisujących się do Newslettera – do momentu wycofania zgody poprzez wysłanie wiadomości na adres podany powyżej w „Dane kontaktowe

 

 

Prawa Użytkowników, których dane dotyczą:

 • dostępu do treści danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • wniesienia sprzeciwu
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

 

Rzeszów, 01.01.2023
Wersja 2.0