MH

Aktualności

Międzynarodowa wystawa KONKRET / DYSKURS

Międzynarodowa wystawa KONKRET / DYSKURS  - 1
 Międzynarodowa wystawa KONKRET / DYSKURS

W Europejskiej Galerii Sztuki w Millenium Hall  możemy oglądać Międzynarodową wystawę KONKRET / DYSKURS. Wystawa, jest prezentacją dzieł 34 artystów z 7 krajów europejskich: Austrii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Węgier i Włoch. Prezentowane postawy twórcze zawierają się w dwóch przeciwstawnych nurtach sztuki geometrycznej jaki stanowią: Sztuka Konkretna oraz Geometria Dyskursywna.

Sztuka Konkretna powinna być wolna od jakichkolwiek symbolicznych związków z rzeczywistością, bo linie i kolory są konkretami same w sobie. Geometria Dyskursywna obrazuje różnorodne związki z rzeczywistością, jak np. zachowania społeczne ludzi, ich uczestnictwo w kulturze i sztuce, naszą codzienność, itp. Ta celowo założona biegunowość wystawy ukazuje żywotność obu nurtów, ich ewoluowanie, przekraczanie programowych ograniczeń i współczesną grę z kontekstem teoretycznym, w którym funkcjonują dzieła sztuki.

Zdaniem prof. Wiesława Łuczaj, kuratora wystawy, będzie można zobaczyć prace odnoszące się wprost do sztuki konkretnej (Wolf Ebener, Jo Kuhn, Andrzej Gieraga), prowadzące iluzyjną grę z naszą percepcją (Gerhard Frömel, Reinhard Roy, Michał Misiak), materializujące kolor lub stające się światłem (Jacek Dyrzyński, Hellmut Bruch, Gertrud Viegener, Dorota Grynczel). Można zobaczyć takie, które sugerują jakieś związki z rzeczywistością, np. społeczne (Joanna Zak), pejzażowe (Grzegorz Mroczkowski, Jochen Röder), architektoniczne (Rita Ernst, István Haász), muzyczne (Maciej Zdanowicz); lub związki z rzeczywistością wirtualną czy sztucznym życiem (Berndt Wolfgang, Przemysław Suliga). Można zobaczyć prace, których podstawą jest matematyczny system lub inny matematyczny czynnik (Gerhard Hotter, Jan Pamuła, Jean-Pierre Viot, Laszlo Otto, Aleksander Olszewski). Można zobaczyć także takie, które są medytatywne (Dominique Chapuis, Urszula Ślusarczyk), zmuszające do odkrywania treści (Josef Linschinger, Waldemar Bachmeier) lub do interakcji (Antonio Rollo). Wszystkie dzieła charakteryzuje ład geometrycznych form i harmonia ich struktury, osiągane różnorodnymi środkami wyrazu. - Łącząc różne stanowiska twórcze, wystawa staje się prezentacją ducha nowoczesności jak i – równocześnie – grą z tradycją nowoczesności. Można na niej odnaleźć dzieła związane z porządkiem, racjonalnością i jednoznacznością właściwym awangardzie. Można odnaleźć przypadek i nieokreśloność, liczby losowe i statystyczne rozkłady elementów dzieła z tradycji neoawangardy. Są także liczne przykłady wieloznaczności, wiecznego niedokonania znaczeń (Z. Bauman) oraz atmosfery teorii (A. Danto) właściwe postmodernizmowi – dodaje kurator wystawy.

Międzynarodowa wystawa KONKRET / DYSKURS, Europejska Galeria Sztuki, Dom Aukcyjny Millenium w Rzeszowie. Otwarcie wystawy 12 września 2013 r., godz. 18:30. Wystawa czynna do końca listopada 2013. Wstęp bezpłatny.