MH

Aktualności

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo - 1

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo. Dlatego prosimy odwiedzających nas Klientów o stosowanie się do wszelkich zaleceń i komunikatów:
-> zachowaj bezpieczną odległość od innych osób min. 2 metry
-> unikaj skupisk ludzi
-> zasłaniaj usta i nos
-> przestrzegaj zasad higieny, często myj ręce
-> unikaj dotykania oczu, nosa i ust
-> stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
-> staraj się unikać dotykania czegokolwiek bez potrzeby