MH

Aktualności

Wielkie czytanie "Pana Tadeusza"

Wielkie czytanie "Pana Tadeusza" - 1
Kto się boi Mickiewicza?” – czyli wielkie czytanie Pana Tadeusza w Millenium Hall
 

Epopeja narodowa jaką jest „Pan Tadeusz” towarzyszyła i wciąż towarzyszy polskiemu społeczeństwu w wielu radosnych jak i traumatycznych momentach już przez niemal dwa wieki. Publiczne czytanie fragmentów „Pana Tadeusza” służy przypomnieniu sobie treści poematu, ale przede wszystkim poczuciu jedności narodowej, które zawsze kreowała szeroko pojęta kultura. Akcja „Kto się boi Mickiewicza?” ma na celu zwrócenie uwagi na problem usuwania najwybitniejszych dzieł polskiej literatury z kanonu lektur szkolnych. W wydarzeniu swój udział potwierdzili m.in. rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. Aleksander Bobko, prof. Kazimierz Maciąg, a także aktorzy: Joanna Baran oraz Przemysław Tejkowski. Organizatorzy zapewnią również możliwość zobaczenia ówczesnych strojów szlacheckich, co dodatkowo będzie sprzyjać wczuciu się w klimat XIX-wiecznego Soplicowa.


Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest MK NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.