MH

Aktualności

Vizuart w Millenium Hall

Vizuart w Millenium Hall - 1

 
Millenium Hall zostało partnerem RST VizuArt – tegorocznego Festiwalu Scenografów i Kostiumografów w Rzeszowie. Festiwal organizowany jest przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. W ramach festiwalu w Millenium Hall odbędą się: pokaz Multimedia Szajna, spektakl „Déballage” Józefa Szajny.
 
Festiwal Scenografów i Kostiumografów, będąc kolejnym stadium w rozwoju mających pięćdziesięcioletnią tradycję Rzeszowskich Spotkań Teatralnych, pozostaje wierny idei przyświecającej organizacji Spotkań od początku ich funkcjonowania – ukazywaniu najważniejszych zjawisk i tendencji w polskim i światowym teatrze.

Festiwal RST VizuArt wprowadza jednocześnie pomijany dotąd w dyskusji o sztuce teatralnej temat i zwraca uwagę na niedoceniane dotychczas aspekty twórczości scenicznej.


RST VizuArt to szereg wydarzeń artystycznych, podczas których zaprezentowane, ocenione i nagrodzone zostaną prace autorów scenografii i kostiumów do polskich spektakli. Tym samym RST VizuArt skupi uwagę publiczności na pracy osób przygotowujących spektakle, pozostających zawsze raczej w cieniu kreacji aktorskich czy koncepcji reżyserskiej.


Festiwal będzie także hołdem złożonym Józefowi Szajnie i Tadeuszowi Kantorowi – twórcom pochodzącym z Podkarpacia, w których działalności artystycznej wizualność odgrywała szczególnie ważną rolę.


RST VizuArt Festiwalowi Scenografów i Kostiumografów towarzyszyć będzie Multimedia Szajna – pokaz multimediów wykorzystujących w celach artystycznych najnowsze cyfrowe technologie. Odbędzie się on w Europejskiej Galerii Sztuki w Millenium Hall 18 listopada.


23 listopada, również w Europejskiej Galerii Sztuki o godz. 19:00 zostanie wystawiony spektakl „Déballage” Józefa Szajny.


Déballage to jedyne grane obecnie przedstawienie profesora Józefa. Spektakl charakteryzuje się przejrzystą konstrukcją i ostrymi granicami kolejnych sekwencji. Słowa-klucze otwierają następujące po sobie obrazy, które nie pretendują do realizacji konwencjonalnie pojmowanych kanonów estetycznych. Jest w tym spektaklu cały najważniejszy Szajna: w tematyce, w stosunku słowa do obrazu, w charakterze aktorskiej gry i klimacie scenicznym.