MH

Aktualności

Podkarpacka Gala Szlachetnej Paczki

Podkarpacka Gala Szlachetnej Paczki - 1


SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt, który jednoczy Polaków w mądrej pomocy rodzinom, które z niezawinionych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Tylko w 2013 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 70 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie - osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. Łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie - sięga 617 tys. osób.


 Podkarpacka Gala SZLACHETNEJ PACZKI to wydarzenie mające na celu podsumowanie edycji 2013 w regionie oraz stworzenia okazji, dzięki której wszyscy włączający się w przedsięwzięcie będą mieli szansę do wymiany własnych doświadczeń. Dodatkowo organizatorzy będą mogli w szczególny sposób wyrazić swój podziw w zaangażowanie zaproszonych gości oraz złożyć oficjalne podziękowania.


Projekt SZLACHETNA PACZKA, realizowany jest przez Stowarzyszenie WIOSNA.