MH

Aktualności

Konkurs plastyczny Mój przyjaciel z dalekiego świata

Konkurs plastyczny Mój przyjaciel z dalekiego świata - 1

Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie zaprasza od 4 września dzieci w wieku od lat 6 do 12 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Mój przyjaciel z dalekiego świata".

W dniach od 09 do 28 października 2023, rzeszowskie dzieci będą mogły zaprzyjaźnić się ze swoimi rówieśnikami z różnych stron świata w kulturalnej przestrzeni Millenium Hall. Wystawa jest ogólnodostępna i nieodpłatna. Wystawie towarzyszy konkurs plastyczny "Mój przyjaciel z dalekiego świata" dla dzieci w wieku od lat 6 do 12. Prace można przesyłać do 6 października 2023.

Regulamin konkursu "Mój przyjaciel z dalekiego świata"

Ideą Konkursu jest przede wszystkim rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej, intelektualnej i estetycznej dzieci, jak również ich uwrażliwienie na sprawy różnorodności kulturowej, przyjaźni, tolerancji i pokoju. Ponadto, Konkurs promuje czynny udział w wystawach fotograficznych, plastycznych i czytelnictwie wśród dzieci, przekładając się na rozwój zainteresowań plastycznych dzieci z popularyzacją i pogłębianiem różnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych.

W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 12 roku życia zamieszkałe na terytorium miasta i gminy Rzeszów (zwane dalej Uczestnikiem).

Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać Organizatorowi maksymalnie 3 prace plastyczne.

Każda praca może mieć tylko jednego autora; w Konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe tj. wykonane przez więcej niż jedną osobę (w tym przy pomocy innych osób).

Prace wykonane na Konkurs muszą być pracami samodzielnymi i oryginalnymi. Nie mogą też być pracami prezentowanymi na innych konkursach plastycznych.

Prace można wykonać w dowolnej technice malarskiej (akwarela, farba plakatowa, tempera, akryl), rysunkowej (pastel, kredka, sepia, tusz), lub mieszanej (łączenie wyżej wymienionych technik, kolaż), w formacie nie większym niż A3 (297 x 420 mm) i nie mniejszym niż A4.

Organizator przyzna nagrody 6 (sześciu) Uczestnikom - zwycięzcom Konkursu. Nagrodami w Konkursie są książki autorstwa Elżbiety Dzikowskiej i Wiesławy Wierzchowskiej "Bajki nie bajki. Opowieści z całego świata »", wyd. Pascal. Nagrodzeni otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

Prace plastyczne można dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjnego Millenium Hall (poziom 0) od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10 :00 do 21 :00 bądź przesłać za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres:
Dział Marketingu Millenium Hall
al. Kopisto 1/244
35-315 Rzeszów
Z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z dalekiego świata”