MH

Aktualności

I Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie

I Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie - 1

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA OPOWIADANIE pod hasłem ZALOGUJ SIĘ NA KRESACH.


Motto - "Cudowność. Być człowiekiem i żyć wśród ludzi to przecież cudowne, nawet jeżeli znamy podłości i zbrodnie, do jakich są zdolni" - Czesław Miłosz.


Nagrody:  • Nagroda główna - 5000 zł

  • Publikacja opowiadania w magazynie Day & Night.

  • Zwycięskie opowiadanie zostanie przeczytane w Radiu Rzeszów przez lektora.


Zasady ogólne:


1. Akcja opowiadania MUSI toczyć się na Kresach


2. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat a zgłaszane opowiadanie jest ich autorstwa.


3. Opowiadanie musi być napisane prozą, w języku polskim.


4. Nigdy wcześniej nie były publikowane w jakiejkolwiek formie.


5. Tekst nie może przekraczać 25 tysięcy znaków - ze spacjami. Prace przekraczające regulaminową ilość znaków będą zdyskwalifikowane. 


6. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie


7. Opowiadanie należy przesłać w pliku .doc/.docx/ do dnia 30.04.2016 na adres e-mail:kresykonkurs2016@gmail.com


Na pierwszej stronie prosimy umieścić:
Imię i nazwisko Autora/Autorki, datę urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, e-mail.


JURY KONKURSU - Sylwia Chutnik - pisarka, Magdalena Zimny-Louis - pisarka, Joanna Laprus-Mikulska - Redaktor Naczelna Wydawnictwa Świat Książki, Anna Derengowska - Kierownik Działu Literatury Wydawnictwa Prószyński, Jerzy Fąfara - pisarz.


Ogłoszenie wyników: 11 czerwca 2016 w Millenium Hall, w pierwszym dniu Targów Książki.


Regulamin